Solární energie pro váš dům


Jan Truxa, Karel Murtinger

Vše o využití a výhodách solární energie.

Kniha se zabývá praktickými aspekty využití energie slunečního záření. Důraz je kladen na ohřev vody a přitápění, což jsou dnes nejrozšířenější aplikace solární energie. Samostatná kapitola je věnována výrobě elektřiny (fotovoltaickým článkům). Kniha je určena široké veřejnosti a snaží se poskytnout odpovědi na základní otázky týkající se optimálního řešení využití solární energie. Čtenář se dozví, jak konkrétně lze energii slunce využít, jaká zařízení jsou k tomu potřeba a kolik je nutno do nich investovat, i za jak dlouho se investice vrátí. V knize dále najdete:

- aktivní a pasivní systémy pro ohřev teplé vody

- kolektory pro ohřev bazénové vody

- jak fungují fotovoltaické články

- regulace fotovoltaických modulů

- pořizovací a provozní náklady solárního systému pro přípravu 300 l teplé vody v rodinném domku pro čtyři osoby

- dotace na realizaci solárního systému

- jaké budou nové výkupní ceny elektřiny z fotovoltaických systémů

Číst více
199 Kč Doporučená cena
Nedostupné