Milan Wágner


Fotograf, jehož profesní život je úzce propojen s divadlem Semafor, a blízký přítel Miloslava Šimka.