Ondřej Buddeus


Ondřej Buddeus (nar. 1984) je spisovatel, překladatel, editor a pedagog. Absolvoval FFUK v oborech překladatelství – němčina a nordistika, kde také obhájil doktorskou práci. V současnosti působí na Akademii výtvarných umění v Praze. Byl šéfredaktorem literárního časopisu Psí víno, vedl státní agenturu České literární centrum. Zabývá se teoreticky i umělecky možnostmi textového vyjádření, teorií básnických textů a oblastí fikčnosti v literatuře. Spolu s Markétou Magidovou vydal monografii Třídit slova. Literatura a konceptuální tendence 1949–2015 (tranzit.cz, 2015). Je nositelem Ceny Jiřího Ortena (2013) za knížku Rorýsy (Fra, 2012) a spolu s Davidem Böhmem získal mimo jiné také ocenění Magnesia Litera v kategorii dětská kniha za titul Hlava v hlavě (Labyrint, 2013). Autorsky se pohybuje napříč žánry i médii, často spolupracuje se současnými umělci. Jeho posledním beletristickým titulem byla sbírka zóna (Rubato, 2017), v roce 2021 sestavil esejistickou knihu Je to jízda. O svobodě na kole ve městě a krajině (Paseka). Je členem Asociace spisovatelů.