Petr Veselý


Narozen 14. 10. 1953 v Brně. Studoval na SŠUP v Brně (1969–1973) a AVU v Praze (1973–1979). Působil na Katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty MU v Brně (1982-1992), na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně (1992–1995, 2002–2007 jako vedoucí ateliéru Malířství 1); 1995–2020 vedoucí oboru Malířství na Střední škole umění a designu v Brně. V roce 1993 se habilitoval pro obor malířství. Členem Umělecké besedy je od roku 1996. Byl členem Tovaryšstva malířského (Kokolia, Kvíčala, Steklík) a TT klubu. V roce 2009 mu byla udělena Cena města Brna v oblasti výtvarného umění. Ilustroval několik básnických sbírek, jako kurátor připravil řadu výstav, pro Český Rozhlas Vltava přichystal na 90 scénářů.