Ivana Lomová


Cesta Ivany Lomové k malířství trvala dlouho a vyhnula se obvyklému školení na malířské akademii.  Vystudovala architekturu, od konce 80. let se věnovala ilustraci, komiksu, zabývala se kresleným filmem a grafice, než se naplno obrátila k malbě. Její soustředěná práce, stojící mimo hlavní proudy a aktuální módní trendy uměleckého světa, dokládá, že dobré malířství ani dnes neztratilo nic ze své schopnosti odkývat hlubší dimenze viditelného světa.  Autorčina tvorba je obvykle řazena do širokého proudu realismu, stěží však mluvit o prostém realismu přesto, že autorka vychází z fotografie. Ve výsledku jsou její obrazy spíše interpretací než popisem viděného. Lomová transponuje, vybírá, přidává a vynechává, přičemž zapojuje vlastní fantazii, prožitky a emoce. Vytváří tak malby, jež se noří hlouběji než fotografie. Nic není jen povrch, slupka, vždy lze jít za…až do neznáma. Proniká skrze formu a odkrývá podpovrchová sdělení.