Velký atlas oblaků


Petr Skřehot

Největší atlas oblaků na českém trhu!

Velký atlas oblaků je určen jak profesionálním a amatérským meteorologům, tak i pilotům, učitelům a studentům meteorologie a v neposlední řadě také laické veřejnosti se zájmem o počasí a přírodu vůbec.

Atlas obsahuje úvodní textovou část, ve které jsou shrnuty obecné informace o problematice oblačnosti, na ni navazuje rozsáhlá obrazová část, jejíž koncept vychází z původního Mezinárodního atlasu oblaků, který vyšel v české mutaci v roce 1965.

V textové části mimo jiné najdete:

- Definice základních meteorologických pojmů

- Informace o procesech vedoucích ke vzniku oblaků

- Charakteristiku jednotlivých srážek vznikajících v oblacích

- Popis používaných způsobů klasifikace oblaků

- Definice a popis jednotlivých druhů oblaků, jejich tvarů, odrůd, mateřských a průvodních oblaků

- Popis fyzikálního složení a vzhledu jednotlivých oblačných druhů

- 22 plnobarevných ilustrací a nákresů

- Slovníček odborných výrazů

- Rady, jak správně fotografovat oblačnost

- Historii klasifikace oblaků

Zdařile zpracovaná obrazová část obsahuje více než 340 velkoformátových, plnobarevných fotografií, jejichž převážná část byla pořízena předními českými pozorovateli. Atlas však obsahuje také řadu unikátních fotografií pocházejících od uznávaných zahraničních autorů a institucí, což jej řadí mezi mimořádné publikace tohoto typu. Každý snímek je pak doplněn o vyčerpávající popis zobrazených oblaků. Kromě základních oblačných druhů

- Cirrus

- Cirrocumulus

- Cirrostratus

- Altocumulus

- Altostratus

- Nimbostratus

- Stratocumulus

- Stratus

- Cumulus

- Cumulonimbus

se kniha podrobně věnuje také méně obvyklým typům oblaků, jako například:

- Orografickým oblakům

- Stratosférickým a mezosférickým oblakům

- Zvláštním oblakům

- Oblačným stěnám

- Umělým oblakům

- Mlhám

- Oblačnosti vyskytující se na jiných planetách sluneční soustavy

Číst více
790 Kč Doporučená cena
Nedostupné