Co na srdci, to na jazyku

Česká přísloví, přirovnání a rčení

Mirka Zemanová

Unikátní sbírka českých přísloví, přirovnání, rčení a nadávek

Tato kniha je vytištěna na recyklovaném papíře. Recyklovaný papír obsahuje zbytky staré odpadní papírové hmoty. Takovýto papír není bělen chlórem ani jeho sloučeninami, nejsou do něho přidávány opticky zjasňující prostředky a během výroby nejsou používány toxické látky. Computer Press, a.s. si tak dal závazek podnikat způsobem, který zabezpečuje nejen ekonomický rozvoj, ale řeší také zodpovědnost za neustálé zvyšování environmentální a sociální výkonnosti a snižování dopadu na životní prostředí.

„Přísloví, tisíckrát, milionkrát přeříkávaná

z generace na generaci, pomáhala lidem

přijímat s pokorou a trpělivostí radost,

smutek a utrpení stejně jako vše ostatní,

co lidské bytí přináší jako

přirozenou součást

své existence…“.

Tato kniha však neobsahuje pouze moudrá přísloví, tuto esenci celoživotních zkušeností předávaných z jednoho pokolení na druhé, ale najdete v ní i velké množství svérázných přirovnání, ustálených slovních spojení, zlidovělých rčení, jadrných nadávek a slov vyjadřujících zlobu.

Publikace, kterou držíte v rukou ale není, nemůže a ani nechce být odbornou lingvistickou studií, ani kompletním souborem či přehledem lidové slovesnosti. Jedná se spíše o malou sbírku pro radost, poučení a zamyšlení. V KNIZE NALEZNETE:

- Více než 1 800 českých přísloví.

- Více než 300 svérázných přirovnání.

- Více než 1 800 ustálených slovních spojení a zlidovělých rčení.

- Více než 300 jadrných nadávek a slov vyjadřujících zlobu.

Číst více
249 Kč Doporučená cena
Nedostupné