Velké dobrodružství piráta Nata


Katarzyna Ziemnicka

Velké dobrodružství malého piráta

Seznamte se se statečným pirátem Natem. Natův děda, Vilibald Baldachor, byl slavným, nepolapitelným pirátem, který se zmocnil velkého pokladu. Cestu k němu nechtěně nakreslil na záda bílé velryby, která samo sebou odplavala neznámo kam. Vilibald velrybu hledal do konce života, ale nepodařilo se mu to. Jak se tedy teď k pokladu dostat? Nebojácný Nat se vydává vstříc dobrodružstvím,na kterých zažívá napětí i vtipné situace. Po boku mu stojí jeho věrní přátelé.

Podaří se Natovi a jeho přátelům poklad najít?

Číst více
249 Kč Doporučená cena
Nedostupné