Vznětové motory vozidel

Biopaliva, emise, traktory

Jiří Čupera, Tomáš Šmerda, Martin Fajman

Poznejte moderni techniku vznětových motorů!

Z obsahu knihy:

- charakteristiky spalovacích motorů traktorů

- uspořádáni spalovacího prostoru

- řízené spalování homogenní směsi

- destilační křivka, cetanové číslo a obsah síry v palivu

- palivová soustava spalovacího motoru

- vlastnosti paliv pro vznětové motory

- vstřikovače a vstřikovací systémy

- změna vstřikovacího tlaku a objemu paliva u řadového čerpadla

- měřeni vlivu paliva na průběh výkonu motoru se soustavou Common Rail

- zařízení pro úpravu výfukových plynů

- emisní limity traktorových motorů

- recirkulace výfukových plynů

- EGR ventil pro vznětové motory

- filtr pevných částic a oxidační katalyzátor

- přestavby spalovacího motoru pro provoz na CNG

- porovnání vlastností CNG a motorové nafty

- zkušenosti s provozem na alternativní paliva

- přístup výrobců motorů k používání biopaliv

- spalování bioplynu ve vznětových motorech

- výroba, složení a využití řepkového oleje

- provoz vznětového motoru na bioetanol

- palivové články pro pohon vozidel

- barevné fotografie částí motoru, pohledy a nákresy

Číst více
249 Kč Doporučená cena
V prodeji