Psychologie


Saul Kassin

Moderní a atraktivní učebnice obecné psychologie!

Publikace je určena:

• psychologům, ale obecně i těm, kteří ve svém zaměstnání řídí nebo spolupracují s větším množstvím lidí – poskytne jim detailní, vyčerpávající a systematicky uspořádané informace o obecné psychologii

• studentům psychologie, sociologie a dalších humanitních směrů, jako obsahově i formálně velmi kvalitně zpracovaná učebnice

Dozvíte se:

- jaké psychologické metody existují a kdy které použít

- co rozumíme čitím a co vnímáním, jak pracují lidské smysly

- že pozornost je rozdělená, proč během dne procházíme několika cykly tak, aby zůstalo vědomí zdravé a funkční

- jak se učíme, co je např. zákon efektu nebo principy posílení

- které druhy paměti rozlišujeme, jak spolu souvisí kódování, vybavování a zapomínání

- že myšlení a jazyk tvoří velmi propojený celek, jaké vlastnosti lidského jazyka známe

- co jsou geny, jak pracují a jak ovlivňují chování

- kterými etapami prochází lidský vývoj

- zda-li jsou testy inteligence přesné, kdy jsou předpojaté a jak bychom s nimi měli nakládat

- proč je motivace velmi důležitá a jak ji využít

- jaké typy emocí existují, nakolik dokáží jednotlivci své emoce ovládat

- že sociální vlivy podmiňují řadu osobních postojů

- nakolik důležitou roli hrají v moderní společnosti mezikulturní odlišnosti

- jak pohlížejí různí psychologové na osobnost, co ji podmiňuje, jaké má základní rysy

- co je a co není normální, jaké hlavní psychické poruchy bychom měli umět bezpečně rozeznat

- jak probíhá psychická léčba, za jakých okolností bývají psychoterapie účinné

- proč a jak bychom si měli zachovat duševní rovnováhu

Moderně koncipovaná učebnice obsahuje mimo důležitých pojmů, definic a jejich výkladů i pohled na nové výzkumné metody, rozhovory se zajímavými osobnostmi, studie o tom, jaký názor má na problematiku student, diskuse k tématu a samozřejmě i klíčové termíny a shrnutí na konci kapitol.

O autorovi

Saul Kassin je vysokoškolský učitel psychologie na Williams College ve Williamstownu v americkém státě Massachusetts. Narodil se a vyrůstal v New Yorku, v roce 1974 dokončil magisterské studium psychologie na Brooklyn College. Doktorát realizoval na University of Connecticut a získal jej v roce 1978. Následně jeden rok působil na University of Kansas a dva roky pracoval na Purdue University. Získal prestižní ocenění za spolupráci s americkým nejvyšším soudem. V rámci dalšího vzdělávání absolvoval program Psychologie a právo na Stanford University.

Saul Kassin je spoluautorem Social Psychology (Sociální psychologie, dosud vyšlo páté aktualizované vydání). Napsal či lektoroval řadu dalších knih, je autorem i mnoha odborných článků na téma sociálního a kognitivního vývoje, psychologických aspektů rozhodování porotců, svědeckých výpovědí, policejního vyšetřování, přiznání obžalovaných a dalších. Působil v redakční radě několika významných odborných časopisů.

Číst více
1 999 Kč Doporučená cena
Nedostupné