Martin Franc


Historik a archivář, pracuje v Masarykově ústavu a Archivu AV ČR, v. v. i. a přednáší na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy. Zabývá se dějinami životního stylu po roce 1945, dějinami stravování 18.–20. století a institucionálními, politickými i sociálními dějinami vědy, zejména dějinami věd o živé přírodě, a historií Československé akademie věd a jejích předchůdců. Je autorem či spoluautorem řady knih, např.: Řasy, nebo knedlíky? Postoje odborníků na výživu k inovacím a tradicím v české stravě v 50. a 60. letech 20. století (2003); Ivan Málek a vědní politika 1952-1989 aneb Jediný opravdový komunista? (2010); The History of the Czech Academy of Sciences in Pictures (s V. Mádlovou, 2014); Mezi pionýrským šátkem a mopedem. Děti, mládež a socialismus v českých zemích 1948-1970 (s J. Knapíkem a kol., 2018).