Bohuslav Fultner


Narodil se v Podbořanech a lásku k železnici zdědil po svém dědečkovi, který byl železničářem tělem i duší a pracoval jako výpravčí a později jako přednosta stanice. Dětství prožil v Žatci, kde žije a pracuje dodnes. Vyučil se v oboru zemědělec – mechanizátor. K bývalým ČSD nastoupil v roce 1982 jako průvodčí nákladních vlaků – domovská stanice Žatec. V roce 1995 přešel do Lišan u Žatce na funkci signalisty. V roce 2004 nastoupil na stavědlo č. 1 v žst. Žatec, kde pracoval do roku 2017. Je členem Evropského zájmového sdružení železničářů FISAIC v oboru výtvarném. V rámci tohoto sdružení se zúčastnil několika zahraničních a domácích výstav. Je zároveň členem sdružení žateckých výtvarníků. Ilustroval celkem osm knih o železnici z pera Ing. Josefa Schröttera, se kterým tvoří již dlouho autorskou dvojici.